APK Keuring in Leek?

Om te weten wanneer jouw auto APK  gekeurd moet worden kun je het kenteken invullen in onze APK Check. Je mag jouw auto al 2 maanden voor de officiële vervaldatum laten APK keuren. De nieuwe APK keuring loopt dan tot de vervaldatum van het vorige APK rapport.

Gratis APK voorkeuring in Leek

Brové Auto’s biedt klanten een gratis APK voorkeuring. Kom dus gerust langs om je auto bij ons te laten voorkeuren. Je weet dan op voorhand wat er aan je auto moet worden gedaan voordat deze kan worden goedgekeurd.

Altijd eerst een prijsopgaaf

Als je de APK keuring door Brové Auto’s laat uitvoeren en er zijn gebreken dan kunnen we deze vaak dezelfde dag nog repareren. Dit doen we echter pas nadat we u persoonlijk hebben gesproken over de gebreken en de reparatiekosten.

Mocht je de reparatie niet willen laten uitvoeren dan krijg je wel altijd het APK afkeurrapport van het RDW van ons mee.

 

Algemene info APK

De Algemene Periodieke Keuring (APK) is de Nederlandse implementatie van de in Europa wettelijk verplichte autokeuring ter bevordering van de verkeersveiligheid en ter bescherming van het milieu.

Nieuwe auto’s die op benzine rijden moeten (anno 2008) vier jaar na de ingebruikname voor het eerst worden gekeurd, daarna twee keer om de twee jaar en vervolgens ieder jaar opnieuw. Nieuwe auto’s die op diesel of lpg rijden moeten de eerste keer na drie jaar worden gekeurd en daarna jaarlijks. Auto’s ouder dan 30 jaar hoeven slechts om de 2 jaar te worden gekeurd, auto’s van voor 1960 zijn zelfs geheel vrijgesteld van de keuringsplicht. De afloopdatum van de keuringsperiode staat in het keuringsrapport.

De auto mag 2 maanden vóór de einddatum ter keuring aangeboden worden. Bij goedkeuring wordt de oude datum verlengd. Wordt de auto twee maanden vóór de afloop van de huidige periode opnieuw goedgekeurd, dan geldt de nieuwe periode dus 2 maanden langer. De einddatum van het keuringsbewijs mag niet overschreden worden.

Met ongeldige APK mag niet met het voertuig worden gereden anders dan via de kortste weg naar het APK-station. Het voertuig moet dan gestald worden op privéterrein niet zichtbaar vanaf de openbare weg, en geschorst om niet te hoeven voldoen aan de APK-plicht. Zonder geldige APK en niet geschorst volgt automatisch een boete.

Maak een afspraak »